PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

Nơi chốn an lòng


NƠI CHỐN AN LÒNG

Tác giả: Phúc Thủy Khuynh Mặc

Edit tờ: Zaza ú_ù

Dưới sự hỗ trợ của QT đại hiệp

Thể loại: Hiện đại, 1×1, minh tinh giải trí, công từng có vợ (sinh con mà chết), có tiểu loli cute

Độ dài: ngoài 50 chương (kể cả phiên ngoại)

 

MỤC LỤC

Văn án

¤Chương 01¤ ~~~ ¤Chương 02¤ ~~~ ¤Chương 03¤ ~~~ ¤Chương 04¤ ~~~ ¤Chương 05¤

¤Chương 06¤ ~~~ ¤Chương 07¤ ~~~ ¤Chương 08¤ ~~~ ¤Chương 09¤ ~~~ ¤Chương 10¤

¤Chương 11¤ ~~~ ¤Chương 12¤ ~~~ ¤Chương 13¤ ~~~ ¤Chương 14¤ ~~~ ¤Chương 15¤

…..