PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.


4 phản hồi

Danh sách đam mỹ hay và cảm nhận 05


Hê lô everybody~~~

Lâu lắm không viết danh sách, lý do ư, bạn Za và bạn Ja tạm thời như Ngưu Lang và Chức nữ, à về thứ tự thì xếp lộn rồi, nhưng mà đại khái là vậy. Xong rồi có n lý do cá nhân cho nên việc viết danh sách bị ngừng đến bây giờ. Chủ yếu vẫn là do căn bệnh nan y mang tên lười hành hạ, nay bệnh tình đã giảm bớt phần nào. Và giờ thì đã hứng lên viết tiếp.

Danh sách này được dựa trên đánh giá của bản thân Lâu chủ, mong mọi người đóng góp ý kiến. Tiếp tục đọc